RT Bygg

Miljö- och kvalitetspolicy

  • Vi planerar och projekterar våra projekt (stora som små) så att vårt åtagande ska motsvara beställarnas behov, krav och förväntningar. Under planering- och projekteringsprocessen har vi även hållbarhet och arbetsmiljö i fokus för att kunna genomföra projektet på ett säkert och hållbart sätt.
  • Genom ett kvalitetsstyrt lagarbete utför vi avtalade arbeten på godkänt sätt och inom överenskommen tid och överenskommet pris.
  • Arbetet kommer att utföras på ett ansvarsfullt sätt genom att vi ska följa rutiner och instruktioner. Vi kommer att följa upp vårt arbete så att det ständigt förbättras.
  • Vi åtar oss att följa miljölagar, miljöförordningar och andra krav.
  • Vi ska planera vårt arbete för att förebygga skadliga utsläpp och ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.
  • Vi genomför effektiva löpande avstämningsmöte med våra medarbetare för att hela tiden säkerställa deras arbetsmiljö och eliminera missförstånd
  • Vi genomför kontinuerliga bygg- och samordningsmöten för att säkerställa så byggprocessen är korrekt och så effektiv som möjligt.
  • Vi ska påverka våra leverantörer, entreprenörer och intressenter för att uppnå bättre kvalitet och miljö